Проектът „НОРЕ“ - надежда, че младите хора със специални образователни потребности могат чрез взаимопомощ да се предпазят от сексуална експлоатация

01.06.2020 | Моника Хайтманн | От ПроектиОбратно
HOPE е акроним на Helping ourselves prevent exploitation.

HOPE е проект, който набира, обучава и подкрепя като пиър-ментори млади хора със специални образователни потребности, за да провеждат обучения със свои връстници, с цел осъзнаване на проблема за сексуалната експлоатация.

Тази инициатива е съфинансирана от програма Дафне (Daphne) на Европейския съюз, която насърчава сътрудничеството между различни институции, организации и служби в името на превенция на насилието спрямо жени и деца.

За осъществяване на програмата в България е ангажирана Социална асоциация „Свети Андрей“. Нейни европейски партньори са Британския институт за хора със специални потребности (BILD) в Бирмингам, който отговаря за програмата в централната и югозападна част на Англия, и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), базирана в Брюксел.

Проектът стартира през януари 2017г. и ще завърши през юни 2019г. Очаква се всички разработени ресурси да бъдат със свободен достъп за онлайн изтегляне, така че инициативата да бъде продължена и мултиплицирана в Европа.

Файлове за изтегляне

Банкова сметка в евро
IBAN: BG06 PRCB 9230 1410175810
BIC: PRCB BGSF

Банкова сметка в лева
IBAN: BG83 PRCB 9230 1010175815
BIC: PRCB BGSF

В полза на:
СА Св. АНДРЕЙ БГСНЦ Варна