Партньори

Дари надежда

Проекти:

Асоциация Да съхраним жената
Британски институт за хора със специални потребности („BILD“)
Сдружение „Bulgarienhilfe Oberschwaben“
„EASPD“ (Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания)
Организациите на Европейския сертификат за грижа в Европа
Интернационално сдружение за мобилна работа с млади хора („ISMO“)
Комрлекс за социални услуги за деца и младежи
Н. Впр. Монс. Петко Христов, Никополски епископ
Народно Читалище Явин-2004
Национална мрежа за децата (НМД)
Национален алианс за социална отговорност (НАСО)
Основно училище Добри Войников
Основно училище Отец Паисий
СОРОПТИМИСТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Равенсбург/Вайнгартен („SI Ravensburg/Weingarten“)
Федерация на социалните сдружения в България (ФССБ)
Фондация Национален алианс за работа с доброволци (НАРД)
Фондация „NET“
Център за стратегии по проблемите на малцинствата
Банкова сметка в евро
IBAN: BG06 PRCB 9230 1410175810
BIC: PRCB BGSF

Банкова сметка в лева
IBAN: BG83 PRCB 9230 1010175815
BIC: PRCB BGSF

В полза на:
СА Св. АНДРЕЙ БГСНЦ Варна