Социален Патронаж

Проекти - Социален патронаж

Социален патронаж извършва следните услуги:

Целевата група,на която Асоциацията оказва помощ е:

- Хора с увреждания ,висока степен на инвалидност в трудоспособна и пенсионна възраст
- Самотно живеещи хора над 65 год.,които не са в състояние да се грижат за себе си
- Самотни майки и семейства в крайно тежко финансово положение

I.Доставка на безплатна храна
1.Ежедневно с топла храна подпомагаме-26 души
- Варна 13
- Аксаково 8
- Игнатиево 5
2.Сух пакет- веднъж месечно с най-необходимите хр.продукти
- Варна 48 човека пакетите се раздават в Храм „Св.Атанасий“- гр.Варна
- Аксаково и Игнатиево-8 човека-доставка до дома
- Балчик- 28 човека

Освен доставянето на храна по домовете,социалните работници се грижат за поддържане чистотата в жилищата,извършват битови услуги.
II.Медицински грижи
Съобразно специфичните особености и характеристики на целевата група за нуждаещите се оказваме медицинска помощ като:
- Проследяване и отчитане на физиологичните показатели
- Осигуряване всеки месец на медикаменти ,памперси,помощни средства
- Извършане на медицински манипулации
- Провеждане консултации със специалисти
- Придружаване при постъпване в болнични заведения,лаборатория

III.Социални контакти

1.Клуб”Желание”
Преди една година създадохме клуб за социална интеграция на възрасните хора с увреждания (абонати на Асоциацията).Срещите ни са 3-4 пъти месечно.Вече 11 души посещават клуба ,като това са хора с различни заболявания-ментални увреждания,заболявания на опорно двигателния апарат и 3-ма незрящи..Наред с различните арт- терапии(приложни дейности),отбелязваме лични и национални празници,правим разходки сред природата и малки екскурзии,имаме здравни рубрики и духовни беседи.

2.Периодично организираме кампании за събиране и раздаване на дрехи,обувки и посуда (втора употреба),които се оказват така необходими за нашите абонати.
IV.Благотворителен проект „Социална кухня“
По инициатива на Фондация БНП Париба ,която е и спонсор на проекта се организира в рамките на 4 месеца ( от декември до март) раздаване на топла супа и хляб за 400 крайно нуждаещи се варненци.Сътрудничеството,организацията и помощта на социалните работници правят възможно традиционното осъществяване на проекта в морския град.


За абонатите се грижат двама социални работници,две медицински сестри и един рехабилитатор.
Услугите,които СА“Св.Андрей“ предоставя на нуждаещи се хора допринасят за подобряване качеството на техния живот
Банкова сметка в евро
IBAN: BG06 PRCB 9230 1410175810
BIC: PRCB BGSF

Банкова сметка в лева
IBAN: BG83 PRCB 9230 1010175815
BIC: PRCB BGSF

В полза на:
СА Св. АНДРЕЙ БГСНЦ Варна