Кои сме ние?

История

14.12.1998
Основаване на БГСНЦ - “Българо-германско социално дело” (по-късно Социална асоциация „Св. Андрей“) в Либенау, Германия, чрез Варненската и Великопреславската митрополия, Фондация „Либенау“ и Фондация „Св. Франциск Хайлигенбронн“. Целта на обединението са дейности в социалната сфера, в сферата на здравеопазването и на образованието в духа на християнството.

20.04.1999
Българо-германско сдружение с нестопанска цел (БГСНЦ) е регистрирано като Сдружение към Районен съд Варна.

1.10.1999
Двама теолози от Епархия Варна и лекарка хоспитират три месеца в услуги и институции на фондациите „Либенау“ и „Св. Франциск Хайлигенбронн“ в Германия.

1.1.2000
Назначени са първите сътрудници на Българо-германско сдружение с нестопанска цел (БГСНЦ). С топла храна и медицински грижи се оказва помощ на нуждаещи се хора в напреднала възраст в Аксаково и Игнатиево, по-късно и във Варна.
Три пъти седмично в Игнатиево и Изворско с детска група се организира следобедна програма с песни, танци и рисуване.

15.1.2001
След частичен ремонт на сградата на Общинската детска градина в Кичево, започва да функционира седмичната детска градина „Вяра, надежда и любов“ за интегриране на деца от семейства в неравностойно социално положение.

15.2.2001
Институтът за социални професии в Равенсбург, Германия, изпраща две свои ученички от Европейския клас като стажантки в детската градина. Тази традиция продължава всяка втора година.

2001/2002
Административни служители на БГСНЦ и педагози са на хоспитация във фондациите „Либенау“ и „Св. Франциск Хайлигенбронн“.

4.6.2002
Основан е Приятелски кръг на БГСНЦ със седалище в Мекенбойрен-Либенау. Финансовата служба Фридрихсхафен признава Приятелски кръг на БГСНЦ като общественополезно сдружение с благодетелна цел, което активно подкрепя осъществяването на проектите на БГСНЦ. Членове на Кураториума са министрите Кинкел и Фогел, професорите по теология Нойнер (Мюнхен) и Шмид (Вайнгартен), професорът по музика Неделкович-Байнов (Тросинген) и професорът по физика Рюкл (Вюрцбург).

15.3.2003
Общинската сграда на бившето ученическо общежитие в Кичево е санирана, за да може след навършване на 6-годишна възраст децата в центъра да продължат образованието си до 8-ми клас в Общинското училище „Св. Кл. Охридски“.
Бенефисна акция "Звездни часове" на Баварското радио, с подкрепата на приятелския кръг на БГСНЦ, финансира санирането.

16.9.2003
Министерство на правосъдието на България удостоверява общественополезна идеална цел на Социалната асоциация.

2003
Стартира разпределяне на пакети с хранителни продукти от първа необходимост. Те се раздават два пъти месечно.
За пръв път такива пакети са раздадени на 15 души и в Балчик.

2004
Няколко месеца след заемане на поста си като немски посланик в България д-р Харалд Киндерман използва свое идване във Варна, за да посети Социалната асоциация и да се запознае с дейността ѝ на място.

2004
БГСНЦ започва финансиране на храната на близка до църквата терапевтична комуна на бивши наркозависими.
Благодарение на Приятелския кръг на БГСНЦ Ротари-клубовете Ванген-Исни-Лойткирх и Обертургау подкрепят разширяването на домашните грижи на Социалния патронаж на БГСНЦ с дарение за основно оборудване с уреди и помощни средства, предмети за обзавеждане и малък автомобил.
По време на официално пътуване до България министър-председателят на Федерална област Баден-Вюртемберг, Ервин Тойфел, посещава Социалната асоциация. В Кичево деца в носии посрещат високия гост по стар обичай с музика, хляб и шарена сол и демонстрация на всичко научено. Във Варна г-н Тойфел и екипът му добиват цялостна представа за работата на социалната асоциация.

2004/2005
Саниране на кухнята и втората част на детската градина за още две групи деца в Кичево.
Помощното сдружение Нимфенбург, чрез Приятелския кръг на БГСНЦ, оказва финансова подкрепа за ремонта.

15.9.2005 – heute (2019)
БГСНЦ въвежда образователния проект на ЕС за допълващо училищно образование STEP IN в училище „Отец Паисий“ във Варна. STEP IN означава: Studying, Training and Educational Paths for the Integration of young Roma (STEP IN: учене, обучение, възпитание – пътища за интеграция на млади роми).
Проектът е един от малкото такива проекти на ЕС, който след приключването си продължава да бъде дългогодишно финансиран от Общината (в случая: град Варна).
Приятелският кръг на БГСНЦ подпомага проекта и до днес (2019).

2006
Две медицински сестри са назначени към Социалния патронаж, за да се грижат за нуждаещи се.

09.2006
Негово Преосвещенство Kaрдинал д-р Кристоф Шьонборн, архиепископ на Виена, посещава Детския център в Кичево и заедно с православния митрополит Кирил открива организирания от Варненската митрополия и от PRO ORIENTE международен форум "България на път. Църква – държава – общество".

2007
Стартира благотворителният проект „Социална кухня”. Обслужва 100 нуждаещи се жители на Варна през зимата от 01.12.2007 до 30.03.2008. В рамките на проекта ежедневно се осигурява топла супа и парче хляб. Проектът е иницииран от банка BNP Paribas, с участието на общинската организация за икономическа подкрепа и на Община Варна.

4.6.2007
БГСНЦ посреща доброволец на ЕС, който в рамките на програмата „Младежта в действие“ взима участие в дейностите на Детския център в Кичево и Социалния патронаж в продължение на година.

06.2007
В сътрудничество с Бюрото по труда на район „Приморски“ БГСНЦ провежда събития за професионална ориентация за учители, български деца от ромски произход и техните родители.

15.9.2007 – до днес (2019)
БГСНЦ въвежда образователен проект на ЕС за допълващо училищно образование STEP IN и в училище „Добри Войников“ в Каменар, благодарение на финансиране от град Варна.
Приятелският кръг на БГСНЦ подпомага проекта и до днес (2019).

16.10.2007
Започва двугодишен проект ”Подкрепа за 32 деца с психологически проблеми в Център за детска интеграция“ в Кичево, финансиран от „Реновабис“ (помощна организация на католическата църква за Източна Европа). В рамките на проекта психолог прилага различни методи за подобряване на емоционалното състояние на 16 деца в училищна възраст и 16 деца в предучилищна възраст.

2007
Свети Андрей е добавен като светец-покровител в името на СА, която е преименувана на Социална асоциация „Св. Андрей“ (САСА) Българо-германско сдружение с нестопанска цел (БГСНЦ).

2008 – heute (2019)
Чрез квалификационните си курсове във Варна, БГСНЦ започва мобилна работа с младежи, включвайки и първи проекти в бедния квартал Максуда. Партньори са град Варна, Международното сдружение за мобилна работа с младежта (ISMO), Сдружение „Съучастие“ и Фондация „Либенау“. Стартовото финансиране осигуряват град Варна и „Акция Човек“. Благодарение на тези и други спонсори, като напр. на Фондация „Агнес Филипине Валтер“ и „Реновабис“, БГСНЦ и Сдружение „Съучастие“ продължават работата си до днес (2019) и годишно обхващат – според размера на спонсорството – между 50-150 младежи.
Социалната асоциация е българският партньор в транснационалния управителен съвет на „European Care Certificate/Европейски сертификат за грижа“ (ECC/ЕСГ). Това е базисен сертификат за социална грижа, който се получава след успешно издържан стандартизиран общоевропейски изпит.

2009
БГСНЦ въвежда този базисен сертификат (ECC), който удостоверява спазването на европейските стандрати. При двугодишен проект Леонардо да Винчи „Създаване обща основа на грижа с ЕСС„ (Creating a Common Foundation in Care with the ECC) асоциацията е партньор на Фондация „NET“ и на 15 други организации от 13 страни (Координатор: Association for Real Change, UK).

2010 - heute (2019)
Благодарение на държавно делегиране и съфинансиране от Община Аксаково, Центърът от семеен тип в Кичево започва да функционира. Целогодишният детски център е мярка за закрила на деца и подрастващи.

2010
През март стартира двугодишният проект „Мобилна работа с младежта Варна“ – съвместен проект на Сдружение „Съучастие“ и на СА Св. Андрей с Фондация „Либенау“, финансиран от „Акция Човек“ и Фондация „Агнес Филипине Валтер“. Проектът е подкрепен и от град Варна.
Четирима опитни консултанти от ромски произход от квартал Максуда подобряват жизнения стандарт на 300 млади хора в риск посредством streetwork („работа на улицата“), индивидуална помощ, работа по групи и с общността. Това в световен план е първият проект, познат на ISMO, при който ромски медиатори работят като експерти в собствена среда и заедно с местни и международни специалисти осигуряват „взаимопомощ за взаимопомощ“.

2010
Благодарение на финансовата подкрепа от „Реновабис“ и Kindermissionswerk (Организация на католическата църква за оказване помощ на деца) е завършен основният ремонт на покрива на Центъра от семеен тип в Кичево.

1.9.2010
„Реновабис“ поема за две години финансирането на проекта „Moбилна работа с родители”. Екип от един социален работник, една медицинска сестра и един психолог подкрепят три семейства от ромски произход, като ги учи как да намерят пътя за оцеляване: учат ги да четат и пишат, и ги включват в организирани културни събития. Психологът работи индивидуално в посока овладяване на безпокойството и възбудимостта при децата, засилване на мотивацията за учене и създаване на умения за контактуване.

22.9.2010
Фондациите „Либенау“ и „Св. Франциск Хайлигенбронн“, както и Приятелският кръг на Социална асоциация Св. Андрей основават „Фондация Св. Андрей за социална дейност в България“. Целта на тази фондация съгл. устава е: 1. Съфинасиране на разходите на БГСНЦ, 2. Подпомагане на дейността и звената в социалната, здравна и образователна система в България 3. Помощ за деца, подрастващи и възрастни в неравностойно социално положение в България. Гостоприемен домакин на основаването на Фондацията е Генералното консулство на Република България в Мюнхен.

1.12.2010
Проектът „Социална кухня” е разширен и обхваща 400 души. Благодарение на новооснованата фондация от банка BNP Paribas проектът се реализира съвместно с Община Варна с подкрепата на ресторантите „Евъргрийн“ и „Водолей“ в кварталите Чайка и Аспарухово.

2011
Проектът “Хранителен пакет” в Балчик обхваща 27 души.
За пролетните празници - Баба Марта, 8-ми март, Първа пролет, Успение Богородично - и за Нова година, получателите на хранителни пакети и топла супа взимат участие в различни събития.
Благодарение на Фондация „Агнес Филипине Валтер“ и на дарени от нея средства, сградата Центъра от семеен тип в близост до училището е напълно обзаведена и през учебната 2011/2012 година в нея са настанени 15 деца.

31.10.2011
„Федерацията на социалните сдружения в България“ (ФССБ) провежда учредителното си събрание в Посолството на Република Германия в София. БГСНЦ е съинициатор на учредяването на федерацията и е един от първоначалните десет членове.

12.2011
За втори път децата от Кичево и техните родители получават коледни подаръци от българското училище „Отец Паисий“ в Мюнхен.
В навечерието на Коледа 30 деца от предучилищна възраст получават подаръци от Сдружение „Авантюра ПОМОЩ“, Германия. Някои хора от същата организация даряват парични средства за коледните тържества на децата в Кичево.
За децата от Центъра от семеен тип и за родителите им, както и за клиентите на Социалния патронаж, Червеният кръст във Варна предоставя около 300 кг хранителни продукти.

2010/2012 (Детски център „Ронкали“)
БГСНЦ, Фондация „Либенау“ и „Св. Франциск Хайлигенбронн“ се свързват с попечителите на Детския център „Ронкали“ в Бургас и се договарят със Сдружение „Каритас“ в Епархия Магдебург за тясно сътрудничество между двете сдружения.

19.01.2011 (Детски център „Ронкали“)
Сдружение „Каритас“ в Епархия Магдебург, фондациите „Либенау“ и „Св. Франциск Хайлигенбронн“, както и БГСНЦ, поемат съвместното попечителство на Детски център „Ронкали“.

11.7.2011
Учредява се Мрежа Гражданско общество -обединение на неправителствени организации от Баден-Вюртемберг, което действа в Източна Европа под егидата на Държавното министерство на Баден-Вюртемберг.

04.09.2012
От началото на септември служителите на Социалния патронаж (СП) предлагат редовни срещи за хора от „златната възраст“. На тях клиентите на СП намират компания и стимули (арт-терапия, семинари по здравни и духовни теми). На тези срещи, наречени „Клуб на желанията“, водещи са празнуването на лични и традиционни празници, както и посрещане на потребностите на отделните участници: често възрастните хора си пожелават задушевни разговори на чай и кафе.

07.2012
Президентът Плевнелиев посещава Кичево. Teмa: Privat-Public Partnership (Частно-публично партньорство).

2013 - 2015
Проекти „Дунавска промяна“ и „Младежта и промяната“ съвместно с фондация „Агапедия“. Младежки срещи с източноевропейски страни със спомоществователството на Фондация „Баден-Вюртемберг“.

06.2013
Мобилната работа с младежи на БГСНЦ и на Сдружение „Съучастие“ е представена на Европейския ден за професионалисти в Констанц с доклад на тема „Включване. Стратегия без граници?! Мобилна работа с младежи / Streetwork в Европа и около Боденското езеро“. Участието е подпомогнато от „Международната конференция на Боденското езеро“. Организатори са Сдружение за мобилна работа с младежи / Streetwork в Баден-Вюртемберг, заедно с колегите им от Констанц, Институт за социална дейност / Център за социална среда на специализирано висше учебно заведение в Санкт Гален и Международно сдружение за мобилна работа с младежта (ISMO).

20.11.2013 (Детски център „Ронкали“)
Сградата на ул. „Батенберг“ №1 на Детския център „Ронкали“ в Бургас е обявена за продан. „Ронкали“ запазва вещното си право на ползване в централната част, парцела и спортната площадка за срок от три години. Търси се ново място.

07.2013
БГСНЦ съвместно с „Федерацията на социалните сдружения в България“ (ФССБ) стартира проект „Дуално обучение в България“ за лица, професионално обучени в грижи за хора в напреднала възраст и хора с увреждания.

12.2013
В нов двугодишен проект на БГСНЦ и на Сдружение „Съучастие“ проектът „Мобилна работа с младежи I“, заедно с град Варна, се разширява до 150 младежи. Открива се нов младежки клуб. В него младежи могат да получават информация, консултации, както и помощ при подготовката на домашните задания.
Спонсори са: „Реновабис“, Фондация „Агнес Филипине Валтер“ и Приятелският кръг на БГСНЦ.
Млади доброволци от БГСНЦ и „Съучастие“ основават Младежки фонд „Максуда“ за годишна подкрепа на около 25 семейства в криза с цел да подпомогнат личната им отговорност при предотвратяване на рискове за децата им (настаняване в домове, отпадане от училище, системно недохранване, маргинализиране и др.).
Младежкият фонд е спонсориран от Сдружението за подпомагане на български детски домове (към днешна дата Бигент гУГ) в Берлин, както и от Приятелския кръг на БГСНЦ.

2013
Град Варна връчва на Асоциацията почетна грамота за мобилната работа с младежи за „успешно проведена превенция на рисково поведение (напр. зависимости, отпадане от училище, престъпност, проституция, вкл. бременности в тийнейджърска възраст) при деца и подрастващи през 2013 г.“. По този начин се изразява не само признанието и високата оценка на немската страна като спомоществовател, но преди всичко като експерт и партньор.

01.2014
Заедно със Сдружение „Съучастие“ и фондация „Либенау“ БГСНЦ осъществява мобилна работа за самопомощ със семейства в неравностойно социално положение. Социални работници от ромската общност (т.нар. опитни консултанти) заедно с български специалисти работят, както социално и психологическо, така и материално, с около 200 изолирани и изпаднали в нужда семейства с увреждания или хронични заболявания - в това число самотни родители.
Проектът със срок две години и половина се спонсорира от „Акция Човек“.

02.2014
Г-жа д-р Франциска Гифи, съветник по образование и училище, култура и спорт на квартал Нойкьолн в Берлин (от 2018 г. федерален министър по въпросите на семейството, жените и подрастващите и възрастни хора), посещава групата за мобилната работа с младежи за квартал Максуда, където от 2008 г. БГСНЦ работи в сътрудничество със Сдружение „Съучастие“ и Община Варна (Дирекция „Превенции“).

2014
Младежи от образователен център „Адолф Айх“ към Фондация „Либенау“ предават в рамките на проект на „Акция Човек“ във Варна мобилна стая (каравана) за игри, която са подготвили сами, в помощ на мобилната работа с деца, подрастващи и семейства на БГСНЦ и Сдружение „Съучастие“. Тя се ползва при изграждане на контакт със социално маргинализирани групи и за превенция на рисково поведение като агресивност, наркозависимост или отпадане от училище.

06.2014 – днес (2019)
След наводнението в квартал Аспарухово във Варна БГСНЦ и Сдружение „Съучастие“ оказват помощ на пострадали хора. Основани са училище за родители и група за учене и игри. Приятелският кръг на БГСНЦ подпомага дейността с дарения. През 2015 г. в подкрепата се включва и Фондация „Кирил Георгиефф“, а през 2017 г. поема финансирането изцяло.

10.2014
Представители на Мобилна работа с младежи на БГСНЦ и Сдружение „Съучастие“ взимат участие в дискусията „Бедни роми, лоши цигани – кой от предразсъдъците за мигрантите е верен“ за откриване на културните дни в Офенбург.

09.2015
Европейският министър на Баден-Вюртемберг г-н Фридрих посещава центъра за професионално обучение „Св. Методий“ (поради липса на средства центърът не е доразвит).

2015
Приятелският кръг и Kindermissionswerk даряват на БГСНЦ микробус за мобилната работа с деца, подрастващи и семейства.

2015 - 2017
Във Варна и Аксаково 40 приемни семейства получават подкрепа за своя самостоятелна организация. Този проект на Фондация „Либенау“, БГСНЦ и Сдружение „Съучастие“ получва финансова помощ от „Акция Човек“.

2015-2018
Заедно с българската фондация NET (=Network, Education, Teambuilding) БГСНЦ взима участие в тригодишен международен проект на ЕС Европейско менторство в социалните грижи (European Mentoring in Social Care). БГСНЦ и фондация NET обучават и изпитват 78 лица за сертификат ЕСГ и за продължително менторство на работното място. Целта е попълване на пропуските в квалификацията и мултипликаторски ефект. Проведени са две конференции за специалисти. Тригодишният проект (10 партньори, 7 страни-членки; координатор: EASPD, Брюксел) се подпомага от Еразъм+.

11.2016
Детски център „Ронкали“ се мести от центъра на град Бургас в квартал Ветрен; къщата в центъра е продадена.

09.2016 – 12.2018
Фондация „Баден-Вюртемберг“ подпомага децата в Кичево и Бургас с педагогическа и психологическа помощ и с учебни материали. (Проект „Перспектива Дунав“)

12.2016
Подсилване на Мрежа Гражданско общество чрез програма за развитие на Фондация „Баден-Вюртемберг“.

2016 - 2018
БГСНЦ и Сдружение „Съучастие“ разширяват мобилната си работа с бездомни или застрашени от оставане на улицата хора. Благодарение на „Акция Човек“ в рамките на двугодишен проект с Фондация „Либенау“ е подпомогната социалната реинтеграция на 30 бездомни и застрашени от оставане на улицата семейства.

2016-2019
Благодарение на подпомагането на проекта от Фондация „Агнес Филипине Валтер“ съществуващата от 2008 г. мобилна работа с младежи в Максуда на БГСНЦ и Сдружение „Съучастие“ продължава и през 2016 г. Фокусът е поставен върху равнопоставеността на жените и мъжете в ромската общност, както и върху подкрепата на развитието на личността при млади хора.

07.2017
Община Аксаково финансира козметични ремонти на Детската градина в Кичево.

08.2017
Създаване на „Частна детска градина Вяра, Надежда и Любов, БГСНЦ Кичево“ като отделен юридически субект на база на правни ангажименти. Без промяна на същността.

08.2017 – 12.2018
Стимулиране на „Дуалното обучение“ в малки структури чрез български средства от ЕС (Министерство на труда - София). Провеждане чрез Федерацията на социалните сдружения в България (FSSB). (Проект „Transfer of Established Practice“/трансфер на утвърдени практики). Хоспитиращи (обучители и ментори) се информират посредством множество посещения за работата и обучението във Фондация „Либенау“ и в Институт за социални професии (IfsB).

2017 и 2018
Участие в деня на Методий в Елванген заедно с Фондация „Агапедия“. Младежка среща чрез проект „Творчески Дунав“ на Фондация „Баден-Вюртемберг“.

2017 и 2018
В рамките на програма „Перспектива Дунав“ хоспитиращи от Кичево (2017) и от Бургас (2018) се запознават с работата на Центъра по професионално обучение на фондация Либенау.

2017 и 2018
Преговори с град София за приемане на 24 звена за подпомагане на младежи и хора с увреждания. Основаване на „Либенау България“ и на „SoInSofia“ през септември 2018 г. „SoInSofia“ е представител на „Либенау България“, на Фондация „Агапедия България“, на Социална фондация „Конкордия България“ и на фондация „Полдер“.

2017 - 2019
БГСНЦ осъществява проект на ЕС в рамките на две години и половина HOPE (Helping Ourselves Prevent Exploitation/Превенция на сексуалната експлоатация) за самопомощ и взаимопомощ на хора, засегнати или застрашени от сексуално посегателство. В България 223 млади хора с увреждания и социални проблеми участват в индивидуални и групови занимания с помощта на ментори връстници. Обучават се 71 специалисти.
Координатор е Британският институт за хора със специални потребности (BILD), партньор е Европейската асоциация на доставчиците на улсуги за хора с увреждания (EASPD). Инициативата се съфинансира от Програма „Дафне“ на ЕС (Programm Rights, Equality and Citizenship/програма Права, равенство и гражданство).

2018
Училището за родители и групата за учене и игри на БГСНЦ и на Сдружение „Съучастие“ в Аспарухово се разраства в сътрудничество с училище „Отец Паисий“ от квартал Максуда.
Дейността се подпомага от Фондацията „Кирил Георгиефф“.

2018 - 2021
Благодарение на подкрепата на Фондация „Агнес Филипине Валтер“, на Приятелския кръг на БГСНЦ и др. (Bigent gUG, Danube Networkers of ILEU e.V. etc.) започналата през 2014 г. мобилна дейност на БГСНЦ и Сдружение „Съучастие“ със семейства продължава без прекъсване.

11.2018
Държавният съветник г-жа Ерлер посети Кичево с делегация. Разговори с кмета на Аксаково, г-н Стоилов.

2018
Либенау България ЕООД е нов член в БГСНЦ.
Варненската и Великопреславската митрополия прекратява своето членство в БГСНЦ.

2019
Център за стратегии по проблемите на малцинствата e нов партньор на БГСНЦ по проект Мобилно семейно консултиране.
Народно Читалище Явин–2004 е нов партньор на БГСНЦ по проекти Група за учене и игри Аспарухово и Мобилна работа с млади хора Максуда.
Училище Отец Паисий е нов партньор на БГСНЦ по проект Група за учене и игри Максуда.

2020 БГСНЦ получава лиценз от ДАЗД за иновативна социална услуга „Център за социална и образователна подкрепа на деца и семейства в риск“
Банкова сметка в евро
IBAN: BG06 PRCB 9230 1410175810
BIC: PRCB BGSF

Банкова сметка в лева
IBAN: BG83 PRCB 9230 1010175815
BIC: PRCB BGSF

В полза на:
СА Св. АНДРЕЙ БГСНЦ Варна