Спонсори

Дари надежда

Проекти:

„BIGENT“ (образование, здраве, развитие)
„Danube-Networkers“ – Улм, към сдружение “ILEU”
Дирекция Образование на Община Варна
Дирекция Превенции на Община Варна
ЕС (Дафне/Daphne; програма Права, равенство и гражданство)
ЕС (Еразъм+)
ЕС (ЕСФ)
ЕС („Joint Actions“)
ЕС (Леонардо да Винчи)
Младежки център Котле/Kessel, Офенбург
Приятелски кръг на Социална асоциация Св. Андрей
Професионално обучителен център Адолф Айх
Сдружение Акцион Менш
Сдружение Киндермисионсверк („Die Sternsinger“)
Сдружение Реновабис - инициатива на католическата църква за помощ на страните от Източна Европа
Секур Католик - Каритас Франция
Училище Теодор Хойс, Офенбург
фондация Агнес Филипине Валтер
Фондация Кирилл Георгиефф
Фондация Либенау
Фондация Св. Франциск Хайлигенбронн
72-часовата акция на Съюза на католическата младеж („BDKJ“) в деканат Фридрихсхафен и околия Бодензее
Банкова сметка в евро
IBAN: BG06 PRCB 9230 1410175810
BIC: PRCB BGSF

Банкова сметка в лева
IBAN: BG83 PRCB 9230 1010175815
BIC: PRCB BGSF

В полза на:
СА Св. АНДРЕЙ БГСНЦ Варна