Библиотека

По идея на участниците бяха създадени и видеоклипове показващи реални ситуации на сексуална експлоатация. Младежите сами изготвиха сценариите и участваха в реализирането на видеоклиповете. Те са използват при работата с деца и младежи и чрез тях се повишава осъзнаването на рисковете от сексуална експлоатация.
Банкова сметка в евро
IBAN: BG06 PRCB 9230 1410175810
BIC: PRCB BGSF

Банкова сметка в лева
IBAN: BG83 PRCB 9230 1010175815
BIC: PRCB BGSF

В полза на:
СА Св. АНДРЕЙ БГСНЦ Варна