Управителен съвет

Контакт

„Либенау България“ ЕООД
Диляна Гюрова
Управител

Email: dilyana.gyurova@stiftung-liebenau.bg
Телефон: +359 889152380

Кратко представяне

„Либенау България“ ЕООД

Във федерална провинция Баден-Вюртемберг, Германия фондация „Либенау“ функционира от 1870 г. – създадена най-напред като отговор на потребностите на хората с влошено здраве и увреждания, днес организацията предоставя изключително богата палитра от социални и здравни услуги, както и образоватени центрове с фокус в социалната сфера. Освен в Германия и България, оперира и в Австрия, Италия, Швейцария, Чехия и Словакия в общо над 330 локации, в които над 7000 души квалифициран персонал подкрепят над 20 000 души с различни специфични социални и здравни потребности.

През 2018 г. фондация „Либенау“ учреди своето дъщерно дружество „Либенау България“ ЕООД, чрез което да се реализира активното участие на българската социална сцена и принос в развитието на услуги с различен профил и капацитет за тяхното разгръщане у нас.

Задачи на „Либенау България“:

- Да създава предпоставки за развитието на иновативни социални услуги за деца, младежи и възрастни в неравностойно положение
- Да идентифицира нови проблемни области и да търси решения
- Да разработва нови и да надгражда съществуващи социални услуги
- Да работи за подобряване на качеството на живот на потребителите на различни социални услуги
- Да насърчава сътрудничеството в социалната и образователната сфера
Банкова сметка в евро
IBAN: BG06 PRCB 9230 1410175810
BIC: PRCB BGSF

Банкова сметка в лева
IBAN: BG83 PRCB 9230 1010175815
BIC: PRCB BGSF

В полза на:
СА Св. АНДРЕЙ БГСНЦ Варна