Помогнете ни

Как може да помогнете на...

Детски комплекс

Малките обитатели на детски комплекс "Вяра, Надежда и Любов" вярват в подкрепата на много хора, които ще им дарят детството, което всяко дете заслужава. Надяват се на съдействие от страна на фирми и граждани да помогнат за добруването им, нуждаят се от много любов, внимание и грижи.
За да дадем равен шанс за по-добър живот на децата помогнете чрез:
· Периодични дарителски вноски
· Поемане на текуш разход
· Безплатни услуги
· Доброволчески труд
· Учебни материали
· Спортни пособия, играчки

Социален патронаж

Има още много, много нуждаещи се, за които нямаме необходимите средства. Почти всеки използва лекарства ежемесечно, а няма средства за закупуването им. В повечето случаи те са животоспасяващи.
Банкова сметка в евро
IBAN: BG06 PRCB 9230 1410175810
BIC: PRCB BGSF

Банкова сметка в лева
IBAN: BG83 PRCB 9230 1010175815
BIC: PRCB BGSF

В полза на:
СА Св. АНДРЕЙ БГСНЦ Варна