Проекти и развитие

СТЕП ИН / STEP IN
Проекти за допълнителна учебна дейност, свързана с образованието и свободното време на тинейджъри от Основно училище Отец Паисий - Варна (от 2005 г.) и тинейджъри от Основно училище Добри Войников - Каменар (от 2007 г.), с цел успешното им завършване, както и по-нататъшното им образование.
Финансиране: ЕС („Joint Actions“), Приятелски кръг на Социална асоциация Св. Андрей, Секур Католик - Каритас Франция, Дирекция Образование на Община Варна
Европейски сертификат за грижа / European Care Certificate (ЕСС) (от 2008 г.)
Мобилна работа с млади хора (2008 г. – 2019 г.)
Проекти за обучение и прилагане на модел на Интернационално сдружение за мобилна работа с млади хора („ISMO“ – www.ismo-online.de)
Партньори: Народно Читалище Явин-2004, фондация Либенау и др.
Финансиране: фондация Агнес Филипине Валтер, сдружение Акцион Менш, сдружение Реновабис - инициатива на католическата църква за помощ на страните от Източна Европа, Дирекция Превенции на Община Варна, 72-часовата акция на Съюза на католическата младеж (BDKJ) в деканат Фридрихсхафен и околия Бодензее, Приятелски кръг на Социална асоциация Св. Андрей, училище Теодор Хойс, Офенбург, младежки център Котле, Офенбург, професионално обучителен център Адолф Айх, „Danube-Networkers“ - Улм, към сдружение „ILEU“
Създаване обща основа на грижа с „ЕСС“ / Creating a Common Foundation in Care with the ECC (2009 г. – 2011 г.)
www.eccertificate.eu
Партньори: „Association for Real Change”, фондация „NET” и др.
Финансиране: ЕС (Леонардо да Винчи)
Проекти Мобилно семейно консултиране (от 2014 г.)
Партньори: Център за стратегии по проблемите на малцинствата, фондация Либенау и др.
Финансиране: Сдружение Акцион Менш, фондация Агнес Филипине Валтер, Приятелски кръг на Социална асоциация Св. Андрей, „BIGENT“ (Образование, Здраве, Развитие)
Социалното предприемачество (2013 г. – 2014 г.)
Партньори: Сдружение Център за устойчиво социално развитие и фондация Либенау
Финансиране: ЕС (ЕСФ)
Проекти Групи за учене и игри (от 2014 г.)
Партньори: Народно Читалище Явин-2004 и Основно Училище Отец Паисий
Финансиране: Фондация Кирилл Георгиефф и Приятелски кръг на Социална асоциация Св. Андрей
„Мобилно образование“ - минибус за мобилна работа с деца и семейства (от 2015 г.)
Партньори: Център за стратегии по проблемите на малцинствата, фондация Либенау и др.
Финансиране: Сдружение Киндермиссионсверк („Die Sternsinger“), Приятелски кръг на Социална асоциация Св. Андрей, „Danube-Networkers“ - Улм към сдружение „ILEU“, фондация Агнес Филипине Валтер
Проект за насърчаване на взаимопомощта между приемните семейства (2015 г. - 2018 г.)
Партньори: Фондация Либенау, Сдружение Съучастие, др.
Финансиране: Сдружение Акцион Менш
Европейско менторство в социалните грижи (2015 г. - 2018 г.)
Виж www.eccertificate.eu и www.easpd.eu/en/content/emisc-european-mentoring-social-care
Партньори: Европейска aсоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания („EASPD“), фондация „NET“ и др.
Финансиране: ЕС (Еразъм+)
Превенция на ескплоатацията - как да си помогнем сами („HOPE“/Надежда) (2017 г. - 2019 г.)
Партньори: Британски институт за хора със специални потребности („BILD“) и „EASPD“ (Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания)
Финансиране: ЕС (Дафне/Daphne; програма Права, равенство и гражданство)
Банкова сметка в евро
IBAN: BG06 PRCB 9230 1410175810
BIC: PRCB BGSF

Банкова сметка в лева
IBAN: BG83 PRCB 9230 1010175815
BIC: PRCB BGSF

В полза на:
СА Св. АНДРЕЙ БГСНЦ Варна